W maju nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców autobusów

W maju nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców autobusów

Najnowsze przepisy dot. czasu jazdy i odpoczynku kierowców autobusów zostały opublikowane przez Parlament Europejski 2 maja 2024 r. Nowy akt prawny o sygnaturze UE 2024/1258 nowelizuje postanowienia unijnego rozporządzenia nr. 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego i zacznie obowiązywać już od 22 maja 2024 r.

  • 21-maj-2024