Banner Top

Zaawansowanie prac przy przebudowie DK-46

Coraz bardziej zaawansowane są prace przy budowie nowej drogi oraz na odcinkach całościowo modernizowanego miejskiego fragmentu DK-46 – w ciągu ulic Głównej i Przejazdowej.

W ramach przebudowy DK-46 kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, trwają roboty ziemne na odcinku Zaciszańska-Pułaskiego, a także prace na pięciu wahadłach na przebudowywanym odcinku Głównej i Przejazdowej w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

Nie żyje Włodzimierz Kulej - artysta malarz, profesor UJD w Częstochowie

Katedra Malarstwa UJD w Częstochowie z głębokim smutkiem informuje, że 7 czerwca, w wieku 68 lat odszedł dr hab. Włodzimierz Kulej.

– Profesor był wybitnym artystą i cenionym nauczycielem, którego wkład w rozwój sztuki i poszukiwań twórczych na naszej uczelni jest nieoceniony. Jego oddanie sztuce, profesjonalizm oraz ciepło, z jakim podchodził do swoich studentów, sprawiły, że był szanowany i kochany przez wszystkich, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować i uczyć się od niego.

Postępy prac w alei Wojska Polskiego

Prace przy przebudowie DK-91 przekroczyły półmetek – w zakresie inwestycji do wykonania po wznowieniu prac. Rosną m.in. trzy dwupoziomowe skrzyżowania.

Postępują prace na budowie nowej alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91). Wykonawca inwestycji kontynuuje roboty konstrukcyjne związane z trzema dwupoziomowymi skrzyżowaniami, które powstają w ramach realizacji zadania: w miejscu dawnej estakady u zbiegu alei Pokoju i ul. Jagiellońskiej, przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z Rejtana oraz przy skrzyżowaniu z ul. Legionów. Powstają nasypy, a podłoże jest wzmacniane.

Uczniowie z Technicznych Zakładów Naukowych z medalami za innowacje

Rozwiązania młodych wynalazców z Technicznych Zakładów Naukowych - Dawida Kaczmarzyka, Piotra Orzechowskiego i Jacka Szczypiora zostały docenione przez międzynarodowe jury.

Uczniowie z sukcesem brali udział w Międzynarodowym Pokazie Innowacji i Wynalazczości „E-NNOVATE 2023 International Invention and Innovation Show” zorganizowanym na Politechnice Bydgoskiej. W ramach wydarzenia prezentowane były wynalazki z 15 krajów całego świata.

Wiedzą więcej o tym, jak rozpoznawać przemoc

Z kierującymi częstochowskimi szkołami o przemocy rodzinnej czy przemocy wobec dzieci rozmawiały ekspertki z wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się tymi zjawiskami. W nowym roku szkolnym – kolejne podobne spotkanie.

Zorganizowane 5 czerwca szkolenie odbyło się z inicjatywy naczelnika Wydziału Edukacji UM Rafał Piotrowskiego, prezeski Fundacji dla Rozwoju Marty Zmirtukiewicz i dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Rafała Dziwisa. Tematyka dotyczyła przemocy wobec dzieci, rozpoznawania jej symptomów, podejmowania interwencji.

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów i uczennic

W tym roku zdecydowano się przyznać łącznie 95 nagród, w tym 57 dla uczniów szkół podstawowych, 35 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.

Wpłynęło 122 wniosków, w tym 67 wniosków ze szkół podstawowych (z czego 13 ze szkół niepublicznych), 46 wniosków ze szkół ponadpodstawowych oraz 9 wniosków ze szkół technicznych i branżowych.

Ruszyła przebudowa ulicy Oficerskiej

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Oficerskiej na odcinku od ulicy Skrzetuskiego do ulicy Łączności w dzielnicy Stradom. Koszt miejskiej inwestycji to ponad 1,9 mln zł.

Przebudowa będzie polegać na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Jej zakres obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m i długości 528 m;
chodnika o szerokości 2 m i długości ok 155 m oraz pobocza o szerokości 0,75 m.

Zjazd Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie

Zjazd Ławników kadencji 2020-2023 odbył się 2 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Zjazdy Ławników odbywają się co 4 lata. Tegoroczne spotkanie skupione było wokół uroczystego pożegnania ławników kończących obecną kadencję.

W programie Zjazdu nie zabrakło prelekcji związanych z ich rolą w postępowaniach przed sądami, a także znaczenia, jakie mają w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Częstochowy i prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie złożyli ławnikom podziękowania i listy gratulacyjne za sprawowane funkcje.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px