Idźmy na wybory!

15 października br. odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu. W Częstochowie odbędzie się ono od godz. 7 do 21 w 135 obwodowych komisjach wyborczych.

Prawo wyborcze mają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych oraz osoby ubezwłasnowolnione.

Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Częstochowy, którzy nie byli dopisani wcześniej do stałego obwodu głosowania lub zmieniali miejsce pobytu w dniu wyborów mogli pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców, składając wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Przed tegorocznymi wyborami widoczne było bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem prawa do głosowania wśród osób potrzebujących takich zaświadczeń.

Do Urzędu Miasta Częstochowy złożono do 12 X ponad 4,8 tys. wniosków (w tym blisko 4,4 tysiąca drogą elektroniczną), czyli trzy razy więcej niż przed wyborami w 2019 r.

Dużo wyższa była też liczba wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – ok. 2350 (przy 1224 wnioskach w 2019 r.).
Sporo wydano też ostatnio decyzji o wpisaniu do stałego obwodu głosowania – 405 (przy 267 przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi).

Przypominamy, że w niedzielę w dniu wyborów otrzymamy w swoim obwodzie głosowania trzy karty do głosowania - z listą kandydatów do Sejmu, listą kandydatów do Senatu oraz kartę z pytaniami referendalnymi. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza wyborca może według własnego uznania zdecydować, czy chce wziąć udział w danym głosowaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy ktoś nie będzie chciał wziąć udziału w jakimkolwiek z trzech głosowań, musi o tym fakcie poinformować komisję, stojąc przed nią w lokalu wyborczym. Ta nie wyda wtedy odpowiedniej karty do głosowania i odnotuje to w spisie wyborców.

Przypominamy, że wszystkie istotne informacje dotyczące organizacji wyborów w Częstochowie są dostępne na www.czestochowa.pl pod banerem WYBORY 2023.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa