Banner Top

Jurajska Przyroda w obiektywie

Muzeum Częstochowskie zaprasza uczennice i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Jurajska Przyroda w obiektywie". Zgłoszenia są przyjmowane do 31 grudnia.

Konkurs ma na celu m.in. zachęcenie młodych ludzi do interpretowania świata przyrody poprzez fotografię, promowanie walorów przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskej, budowanie poczucia tożsamości  i emocjonalnego związku z regionem, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przetrwanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Jury, zwiększenie wiedzy przyrodniczej czy poznawanie zbiorów przyrodniczych gromadzonych w Muzeum Częstochowskim.

Konkurs jest adresowany do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: 11-14 lat (klasy IV - VIII szkoły podstawowej), 15-19 (szkoły średnie, branżowe).

Prace konkursowe powinny nawiązywać do przyrody ziemi częstochowskiej (krajobraz, gatunek rośliny, grzyb lub zwierzę, forma przyrody nieożywionej, zjawisko przyrodnicze).

Zdjęcia w formacie 30 x40 cm należy nadsyłać w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym. Dodatkowo trzeba przesłać wersję elektroniczną pracy na płycie CD/DVD w formacie JPG (JPEG) lub TIF.

Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę oryginalność, inwencję twórczą, sugestywność przekazu, wartość artystyczna oraz merytoryczna wykonanych zdjęć.

Prace można złożyć osobiście do 31 grudnia, w Dziale Przyrody Muzeum Częstochowskiego (ul. Katedralna 8) lub nadesłać na adres: Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, al. NMP 47, z dopiskiem: III edycja konkursu fotograficznego Jurajska Przyroda w obiektywie.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się TUTAJ

cz.info.pl; źródło: Muzeum Częstochowskie

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px