Banner Top

ETNOfoto 2022 - Kultura i obrzędy / Tradycyjna zabudowa

rok etnofoto 2022Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w Regionalnych Konkursach Fotograficznych:

- „ETNOfoto – Kultura i obrzędy ”
- „ETNOfoto - Tradycyjna zabudowa”

Konkursy organizowane są przede wszystkim w celu zachowania oraz kultywowania tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu częstochowskiego.
Do udziału w Konkursach mogą zgłaszać się jedynie osoby pełnoletnie. Konkursy mają charakter otwarty i są adresowane do pasjonatów fotografii. Nadesłanie prac do Konkursów oznacza akceptację warunków ujętych w regulaminach.

Bardzo istotnym warunkiem udziału jest wykonanie zdjęć podczas całego roku obrzędowego czyli przez dwanaście miesięcy obejmując cztery pory roku.

W „ETNOfoto – Kultura i obrzędy” uczestnik powinien zgłosić do Konkursu po 5 zdjęć z co najmniej 6 wydarzeń (obyczajów, tradycji lub obrzędów): tj. Wielki Post, Wielkanoc, święcenie potraw, malowanie pisanek, Niedziela Palmowa, Zielone Świątki, święcenie pól, Boże Ciało, święcenie wianków, Noc Kupały, Sobótki, Matki Boskiej Zielnej, Dożynki, Wszystkich Świętych, Zaduszki, Dzień Świętego Marcina, Święta Bożego Narodzenia, kolędnicy, szopki, Herody, inne).

W „ETNOfoto - Tradycyjna zabudowa” uczestnik powinien zgłosić minimum po 3 zdjęcia ilustrujące co najmniej 6 obiektów tradycyjnej zabudowy lub zabytków: domy, stodoły, spichlerze, pałace, zabudowania dworskie, cegielnie, gorzelnie, wapienniki, kuźnie, młyny, szkoły, remizy strażackie, kościoły, kapliczki.

Prace powinny przedstawiać obrzędy, tradycje, zwyczaje oraz obiekty z terenów wiejskich regionu częstochowskiego, czyli z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, zawierciańskiego i tarnogórskiego.

Konkursy wyróżniają kwartalne terminy nadsyłania prac: do 30.09.2022 r.; do 31.12.2022 r.; do 31.03.2023 r. oraz do 30.06.2023 r.
Wyniki Konkursów zostaną ogłoszone do 18.08.2023 r. na stronie rok.czestochowa.pl

Zorganizowana zostanie wystawa nagrodzonych i wybranych prac, która jest planowana na wrzesień 2023 r.

Regulaminy, Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: ROK Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px