Banner Top

Dzień dobry panie Gauguin

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie we współpracy z Galerią aTAK w Warszawie rzygotowuje obszerną wystawę twórczości Grzegorza Bednarskiego.

Bednarski jest jednym z najciekawszych twórców współczesnej sztuki polskiej, jego dzieła od lat układają się w cykle tematyczne, realizowane w rysunkach i obrazach malarskich, olejach i pastelach. Artysta w wyjątkowy sposób potrafi uchwycić fundamentalne problemy egzystencjalne: relacji z innymi, relacji ze sobą, relacji z absolutem, i wyrazić te podstawowe sprawy w plastycznej formie, odpowiedniej i zrozumiałej dla współczesności, przy tym Bednarski kreuje formy,  które otwierają nowe horyzonty.

Galeria częstochowska pokaże ekspozycję w kilku salach, da to  możliwość zaprezentowania ponad 130 dzieł: obrazów, rysunków, pasteli. Bednarski tworzy dzieła w cyklach tematycznych, zarówno malarskich, jak i w technice rysunku i pasteli. Osią konstrukcyjną wystawy będzie zawarta w obrazach opowieść o doświadczeniu nadzwyczajnym – pewnego rodzaju przeżyciu mistycznym, z drugiej zaś strony chcemy zwrócić uwagę na rozwiązania formalne jakich użył artysta, by tego rodzaju doświadczenia wyrazić. Pokażemy wybrane „Martwe natury”, fragmenty serii „Piekło”, cykle „Personifikacje”, „Ni mas ni menos”, „Poruszenie z postacią ekstatyczną”, „Czaszki”, „Prace Heraklesa”.

Wystawa oraz katalog da możliwość poznania szerokiej publiczności postawy artystycznej łączącej w sobie skrajności: sensualność, emocje z intelektem, ciało i ducha, Bednarski jest artystą szczególnym.

Grzegorz Bednarski
Urodzony w 1954 r. w Bydgoszczy,  mieszka i pracuje w Krakowie. Malarz, rysownik, grafik; profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi pracownię malarską na Wydziale Malarstwa. Grzegorz Bednarski jest szczerze zaangażowanym i oddanym pasji malarskiej twórcą. Jego dorobek był komentowany przez różne środowiska krytyków. Do jego twórczości odnosiły się takie krytyczki sztuki jak Anda Rottenberg ("Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80-tych" wyd. Open Art Projects, Warszawa 2009), Małgorzata Kitowska-Łysiak (wieloletnia kierownik Katedry Historii Sztuki Współczesnej w KUL w Lublinie, czy profesor Renata Rogozińska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, album "Personifikacje" Wydawnictwo ZPAP w Krakowie, 2017).

Twórczość Grzegorza Bednarskiego zamknięta jest w cyklach tematycznych wymienionych poniżej chronologicznie cykle od 1982 roku do dziś.
1. „Czaszki” 1982-1984
Cykl łączący malarstwo materii z wyrazem symbolicznym jakie niesie czaszka. W ramach cyklu powstały 24 obrazy.
2. „Wielki Metafizyk” 1982-1984
Bezpośrednie nawiązanie do holenderskich martwych natur z XVII wieku, cykl dotyczący przedstawień vanitatywnych, powrót do formy przedstawieniowej
3.„Ni MAS NI MENOS” 1984-1986
Nawiązanie do obrazów Juana de Valdesa Leala z Sevilli. Bardzo osobisty dialog ze sztuką metafizyczną przy użyciu środków sztuki ekspresjonistycznej XX wieku. W ramach cyklu powstało 11 obrazów.
4. „Ni mas ni menos - czarna seria” 1986-1989
Kontynuacja cyklu, zmiana formalna dotyczy wprowadzenia szarości, ciemnych tonów, czerni.
5. „Poruszenie z postacią ekstatyczną” 1987-1990
Kontynuacja „Ni Mas Ni Menos” w innej formie, teatralizującej
6. „Dom Misteriów” 1990-1993
34 pastele w różnych formatach
7. „Seria martwych natur” 1990-2014
Cykl rozpoczęty w okresie ekspresjonistycznym, który kontynuowany jest do dziś. Martwa natura, Pejzaż, Portret - esencja pracy malarza
8. „Martwa dla Dadleza” 1995-2001
Cykl obrazów poświęcony Pawłowi Dadlezowi, krakowskiemu malarzowi, autorowi arcydzieła pod tytułem "W kuchni" z 1933
9. „Czy lubi Pani Czycza, czy Czycza Pani zna” 1998
Cykl rysunkowy do opowiadań i poezji krakowskiego pisarza Stanisława Czycza
10. „Hedonista maluje ukrzyżowanie” 1999-2005 1999-2014
Kontynuacja cyklu „Popielec”, 9 obrazów
11. „Personifikacje” 1999-2014
Cykl obrazów kontynuowany do dzisiaj, w których problemem jest napięcie rodzące się pomiędzy tekstem, słowem a formą. Tematem tych obrazów są apokryfy historii starożytnego Rzymu i Grecji
12. „Popielec” 2000-2001
Cykl odnosi się do osobistych przeżyć i doświadczeń życiowych Artysty
13. „Marek i litera” 2000-2005
Cykl obrazów z portretem przyjaciela Marka - skontrastowanie myślenia formalnego, wynikającego z malowania realistycznego z tłem ujętym abstrakcyjnie
14. „Piekło Dantego” 2000-2006
Ilustracje do Boskiej Komedii Dantego - 42 prace - technika własna na papierze
15. „Prace Heraklesa” 2010
Ilustracje do mitów o Herkulesie - 12 rysunków i kolaży

Między skrajnościami. Obrazy Grzegorza Bednarskiego
malarstwo, rysunek, pastel
13/03 - 3/05/2020
Sale Poplenerowa, Antresola, Gobelinowa, Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
wernisaż 12/03/2020, godz. 18.00

cz.info.pl; źródło: MGS Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px