Banner Top

Wystawa fotograficzna: Biało-Czerwona

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Roman Timofiejuk i Andrzej Zembik zrealizowali w zeszłym roku specjalny projekt fotograficzny. Efekty ich pracy w postaci wystawy będzie można oglądać w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.

„Zestawienie dwóch kolorów – białego i czerwonego – w układzie horyzontalnym stanowi barwy narodowe Polski, ów układ barw reprezentuje wspólnotę ugruntowaną w złożonej sieci zjawisk takich, jak między innymi historia, tradycja, fizyczna przestrzeń zamieszkiwania.

To reprezentowanie ukazuje się przez rozliczne ucieleśnienia, przede wszystkim we fladze, dwubarwnym materiale, ale także w sposobie malowania budowli, samochodów, statków, ciała – na przykład przez kibiców sportowych – czy w naszywkach na plecakach, torbach turystów w czasie wojaży zagranicznych. Każde z tych namacalnych, konkretnych przejawień (znaków) wskazuje, łączy z tym, co reprezentuje, można to sobie zwizualizować jako linię łączącą znak z czymś reprezentowanym.

Statek w biało-czerwonych barwach nie jest już tylko pływającą konstrukcją inżynieryjną spełniająca określone funkcje, staje się natomiast polskim statkiem, podróżnik z naszywką na plecaku nie jest już zwykłym Janem Kowalskim, przemienia się w Polaka zwiedzającego obce kraje. Relacja między ucieleśnioną reprezentacją i reprezentowaną (koncepcją, wyobrażeniem Polski) wywołuje również określone efekty na poziomie uczuć, w zależności od kontekstu może to być duma, wzruszenie, tęsknota, wstyd.

Wystawa „Biało-Czerwona” jest prezentacją osiemnastu zdjęć, które są wynikiem twórczej refleksji nad barwami narodowymi dwóch fotografików – Romana Timofiejuka i Andrzeja Zembika. Każdy z Artystów robi to w inny sposób. Owe fotografie są z jednej strony kolejnymi ucieleśnieniami zestawu barw reprezentujących Polskę, z drugiej zaś strony w nowatorski sposób problematyzują oczywistość znaku.

Timofiejuk rezygnuje z kolorów, zachowując sam horyzontalny układ, konfigurację jaśniejszego i ciemniejszego, pozwalającą na rozpoznanie flagi. Artysta tworzy swojego rodzaju diagramy-fotogramy, komponując swoje dzieła z fragmentów wizerunków konkretnych miejsc w przestrzeni. Tym samym fotografikowi udaje się uruchomić pewną grę obrazów pomiędzy ogólnością koncepcji „Polska” i konkretnością-fizycznością miejsc w Polsce.

Zembik tworzy swoje obrazy fotograficzne w sposób, który możemy nazwać abstrahowaniem. Artysta wydobywa z konkretnych przedmiotów – statków/kutrów sam zestaw barw białej i czerwonej, rezygnuje również czasami z charakterystycznego układu horyzontalnego. Fotografik dokonuje pewnej dekonstrukcji układu kolorów jako reprezentacji, wskazuje tym samym na umowność relacji/linii łączącej biało-czerwoną ze swoim odniesieniem – Polską.”

dr Barbara Major

Roman Timofiejuk — współczesny polski artysta fotografik mieszka w Gdyni. Od 1988 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, należy również do Stowarzyszenia Morsy Gdyńskie. Fotografią zajmuje się od około 41 lat, a w jego dorobku artystycznym jest wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw oraz udział w różnych konkursach i projektach fotograficznych. Pomiędzy 1991 a 2011 rokiem zajmował się fotografią reklamową, katalogową, portretową i projektowaniem graficznym. Obecnie tworzy fotografie przeważnie czarno-białe, ale koloru nie unika. Fotografowanie przestrzeni jest jego ulubionym zajęciem. Interesuje się cyfrowym przetwarzaniem fotografii i jej zastosowaniem w różnych technikach twórczych. Jest uczestnikiem i organizatorem działań artystycznych i kulturalnych związanych z fotografią. Obecnie poświęca się całkowicie działalności artystycznej i wystawienniczej.

Andrzej Zembik — artysta fotografik z Częstochowy. Niedawno urodzony i jeszcze żyjący. Stawiający pytania i niezadowolony z treści udzielanych sobie odpowiedzi. Ciekawy świata i tego, co człowiek z nim i samym sobą czyni. Osobnik człowieczego kształtu, lecz ciągle jeszcze pozostający w nieustalonej formie istnienia.

Wystawa „Biało-Czerwona” była wcześniej eksponowana w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni oraz galerii Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku.

wtorek 5 listopada - godz. 19.00
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, Częstochowa

cz.info.pl; źródło: Autorzy

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px