Banner Top

Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy

Miejski Dom Kultury w Częstochowie zaprasza na promocję książki Romana Sitkowskiego, poświęconej częstochowskiej dzielnicy Raków.

Roman Sitkowski, historyk regionalista, fotograf, wieloletni pracownik Huty Częstochowa. Miłośnik częstochowskiej dzielnicy Raków, w której urodził się w 1948 r. Absolwent Technikum Hutniczego (obecnie Zespół Szkół im. B. Prusa). Przez 25 lat pracował jako fotoreporter w „Głosie Hutnika”.

W latach 1980–1987 był instruktorem Amatorskiego Klubu Fotograficznego i Filmowego „Etiuda” przy Zakładowym Domu Kultury na Rakowie. Członek Towarzystwa Fotograficznego w Częstochowie – swoje prace fotograficzne prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych oraz zagranicznych (na Biennale Fotografów w Reus w Hiszpanii).

Inicjator powstania, współautor i współredaktor książki Cmentarz Rakowski w Częstochowie 1910–2010. Przewodnik biograficzny (Częstochowa 2010). Właściciel gromadzonego przez lata prywatnego archiwum dotyczącego Rakowa; jego zbiór obejmuje około 5 tysięcy fotografii. Z tych zasobów korzystali m.in. Filip Springer, do swojej książki „Miasto Archipelag” (Warszawa 2016) oraz redakcje częstochowskich gazet. Świadek historii dzielnicy, uczestnik spotkań z młodzieżą, przewodnik wycieczek po dzielnicy, która miała charakter kolonii fabrycznej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979) i wyróżniony odznaką „Zasłużony dla województwa częstochowskiego (1987).

Opracowanie Romana Sitkowskiego jest efektem badawczej pasji u źródeł której znajdowała się potrzeba odszukania także własnej tożsamości autora, znalezienia odpowiedzi na pytania: kim byli (i są do dziś) mieszkańcy Rakowa, co stanowiło (i stanowi) specyfikę tej przemysłowej osady, co znaczyło (i znaczy) dla mieszkańców określenie „rakowianin”?

Nie mogło zabraknąć w książce historii Huty „Częstochowa”, która niemal determinowała życie rakowskiej społeczności, kadra inżynieryjno-techniczna w sposób znaczący wpływała na styl i jakość życia, propagowała cywilizacyjne nowinki, angażowała się w życie społeczne. Wieloletnie poszukiwania autora zaowocowały niezwykle bogatym materiałem fotograficznym, który trafił na karty publikacji podnosząc jej walory dokumentacyjne. Zaletą książki jest podjęta próba ukazania codzienności Rakowa, problemów z jakimi borykały się rakowskie rodziny na przestrzeni stulecia.

Dzieje częstochowskiej dzielnicy wpisują się w nurt historii lokalnej, książka Romana Sitkowskiego nie ma charakteru klasycznej monografii, ale w sposób interesujący, tematycznie wielopłaszczyznowy, ukazuje dynamikę dziejowych przemian (m.in. próbę stworzenia z robotniczego osiedla „miasta – ogrodu”), dzieje rakowskiej organizacji zawodowo-społecznych, charytatywnych, oświatowych, sportowych. Duża wartość książki polega na uratowaniu dla przyszłych pokoleń sylwetek ludzi, którzy tworzyli historię Rakowa.

dr Andrzej Kuśnierczyk

piątek - 8 listopada – godz. 17.00
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68
Wstęp wolny

cz.info.pl

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px