Banner Top

Otwarcie punktu kancelaryjnego w Urzędzie Miasta

W poniedziałek 30 marca w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona zostanie uruchomiony punkt kancelaryjny. Będzie umożliwiał mieszkańcom załatwienie spraw poprzez korespondencję papierową. Punkt kancelaryjny będzie czynny w godzinach 9.00-14.00.

Wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe będące w toku proszone są - tak jak do tej pory - o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę. Szczegółowe informacje dot. składania korespondencji dostępne są również w Poradniku Interesanta na stronie www.czestochowa.pl.

Opieka stomatologiczna – zasady

Jak postępować w przypadku konieczności wizyty u stomatologa? Precyzują to specjalne zalecenia, ustalone przez Ministerstwo Zdrowia.

W przypadku konieczności wizyty u stomatologa zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej. Zalecane jest ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych.

Potrzebne są pilne zmiany w zdalnym nauczaniu

W trosce o uczniów i jakość kształcenia w częstochowskich szkołach, Prezydent Miasta zwrócił się do Śląskiego Kuratora Oświaty z prośbą o weryfikację zdalnego nauczania na terenie miasta.
 
- Z informacji, które docierają do Wydziału Edukacji od zaniepokojonych rodziców wynika, iż nauczanie zdalne to „fikcja” – napisał do Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer, zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak. - W większości przypadków nauczanie zdalne polega na wysyłaniu dużej ilości maili do uczniów z poleceniami do wykonania. Obowiązek wytłumaczenia poszczególnych zagadnień z nowego działu został nałożony na rodziców.

Ponad milion złotych na środki walki z koronawirusem, będą respiratory dla szpitala

7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji trafią do miejskiego szpitala, a 300 specjalistycznych kombinezonów do pogotowia ratunkowego.To m.in. efekt przesunięcia miliona złotych w budżecie miasta na poprawę bezpieczeństwa związaną z epidemią, na co podczas ostatniej sesji zgodzili się częstochowscy radni.

Autopoprawkę do uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta zgłosił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

- Obawiamy się, że pieniądze, które miesiąc temu przeznaczyliśmy na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz środki z rezerwy kryzysowej, mogą być niewystarczające – mówi prezydent Częstochowy. - Zagrożenie obecnie rośnie. Nasze służby medyczne będą potrzebować więcej środków ochrony osobistej, a szpital sprzętu, w tym m.in. respiratorów.

CZĘSTO... chowa się w domach - głośne przypomnienie

Na ulicach Częstochowy usłyszeć można komunikaty głosowe, zachęcające przechodniów do pozostania w domu. O takiej potrzebie mieszkańcy informowani są ze specjalnych mobilnych megafonów.

Samochód ze specjalnym banerem oraz komunikatem głosowym jeździ po tych ulicach, przy których nadal spotkać można spacerujących mieszkańców. Emitowane przez megafon hasła przypominają, że najlepszym sposobem uniknięcia ryzyka zakażenia koronawirusem jest właśnie pozostanie w domu. Kursowanie pojazdu możliwe jest dzięki staraniom Wydziału Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

Radni obradowali z zachowaniem środków ostrożności

26 marca odbyła się, przełożona sesja Rady Miasta Częstochowy. W warunkach zaostrzonych środków ostrożności radni zapoznawali się z informacjami dotyczącymi działań miasta związanych z koronawirusem, dokonywali zmian w budżecie, zajmowali się miejscowymi planami zagospodarowania oraz systemem gospodarki odpadami.

Czwartkowa sesja Rady Miasta wygląda nieco inaczej niż poprzednie spotkania. W spotkaniu uczestniczyli tylko radni, prezydent miasta lub jego zastępcy oraz pracownicy Biura Rady Miasta, zajmujący się obsługą sesji.

Ułatwienia dla podróżujących do pracy

Aby ułatwić komfort i bezpieczeństwo osób, które muszą dojeżdżać do pracy komunikacją miejską, MZDiT oraz MPK w Częstochowie wprowadziły nowe rozwiązania w połączeniach.

Do obsługi połączeń, na trasie których znajdują się duże zakłady pracy i szpitale zostanie skierowana większa liczba taboru przegubowego (dysponującego większą liczbą miejsc dla pasażerów). Takiego wsparcia należy spodziewać się na liniach autobusowych o numerach: 10, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27 i 28.

Chorzy z koronawirusem, którzy nie wymagają hospitalizacji

Nie każdy chory z COVID-19 musi leżeć w szpitalu. Część osób z dodatnim wynikiem w kierunku koronawirusa ale z łagodnym przebiegiem choroby lub w ogóle bez jej objawów, przebywa w izolacji domowej. Obowiązują ich jednak i ich bliskich bardzo restrykcyjne ograniczenia.
 
Celem takiej izolacji jest odosobnienie chorego, który po zbadaniu przez lekarza, ze względu na stosunkowo dobry stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub są one łagodne, umiarkowane (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px