Banner Top

cz.Informacje

Kolejny wózek dla dziecka z miejskiego programu

Na świat przyszło kolejne dziecko urodzone w ramach miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro. W poniedziałek tata dziecka odebrał wózek ufundowany przez częstochowską firmę Deltim.

W ramach miejskiego programu od 2012 roku urodziło się już 46 dzieci - 24 dziewczynki i 22 chłopców, w tym 4 pary bliźniąt. W 2019 roku oczekujemy na jeszcze jedno dziecko.

Samorządowcy domagają się od rządu sprawiedliwego finansowania

Zrekompensowanie ubytków we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym, zwiększenie wydatków z budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia oraz zabezpieczenie środków na pełne sfinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – to postulaty samorządów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Stanowiska w tej sprawie zostały przyjęte podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego, która odbyła się w Rudzie Śląskiej.

- Ten apel to kolejny już głos nas, samorządowców, skierowany do władz centralnych. Mam nadzieję, że coraz bardziej alarmujące sygnały wysyłane przez samorządy z całego kraju nie pozostaną tylko pustym wołaniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która przewodniczyła obradom Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP.

Most na Zawodziańskiej już przejezdny po remoncie

Przebudowa mostu nad Wartą w częstochowskiej dzielnicy Mirów trwała od sierpnia. Inwestycja kosztowała ponad 10,6 mln zł, z czego 4,44 mln stanowiło dofinansowanie zdobyte ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Remont poprawił komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców w obrębie mostu i na odcinku ulicy Zawodziańskiej.

Ruch na moście, w tym także kursy autobusów MPK, przywrócono w weekend. Finał przebudowy to dobra wiadomość dla mieszkańców Mirowa, w tym mieszkańców osiedla przy ul. Mącznej. Zadanie zlecił Miejski Zarząd Dróg i Transportu, a jego wykonawcą było konsorcjum firm Bitum z Lipia Śląskiego oraz Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej.

Premiera filmu: Częstochowa lata 1939-1945 – II wojna światowa

Dokument „Częstochowa lata 1939-1945 – II wojna światowa” jest efektem pracy autorów, którzy wcześniej przybliżali nam na ekranie obraz miasta z kolejnych powojennych dekad.

Od wybuchu II wojny światowej minęło 80 lat. Z tej okazji powstał film dokumentalny o latach okupacji w Częstochowie. Wśród jego twórców  są m.in. scenarzysta Zbisław Janikowski, reżyser Krzysztof Kasprzak oraz montażysta Robert Nawrot. Wcześniej zrealizowali dokumenty filmowe o naszym mieście w kolejnych, powojennych dekadach, a także o dwudziestoleciu międzywojennym.

Szkoła Podstawowa nr 38 świętowała jubileusz 100-lecia

5 grudnia, Szkoła Podstawowa nr 38 im. dra Ludwika Zamenhofa obchodziła jubileusz 100-lecia. Obchody uświetniła uroczysta akademia i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia Przyjaciel Szkoły oraz statuetki w podziękowaniu za współpracę. Odsłonięto też pamiątkową tablicę. Obchodom towarzyszył bogaty program artystyczny zaprezentowany przez uczennice i uczniów.

Zbisław Janikowski Laureatem Nagrody im. Karola Miarki

Zbisław Janikowski został Laureatem Nagrody Województwa Śląskiego im. Karola Miarki za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Pan Zbisław jest wyjątkowym i wielokrotnie nagradzanym mieszkańcem Częstochowy. Wydał wiele publikacji o Częstochowie i regionie. Pisze również dla dzieci.

Nagrodę nasz laureat odebrał 5 grudnia 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Wniosek o jej przyznanie złożyła Małgorzata Majer - dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Materiał do wniosku przygotował Tadeusz Piersiak.

Oczyszczacze powietrza dla siedemnastu częstochowskich przedszkoli

Urządzenia zakupiono ze środków województwa śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto wszystkie te 17 przedszkoli weźmie udział w konkursie na scenariusz zajęć dla dzieci o tematyce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz w konkursie na przedstawienie. Przeprowadzą także zajęcia edukacyjne i akcję informacyjną dla rodziców.

7 i 14 grudnia odbiór odpadów niebezpiecznych

Zużyty sprzęt AGD, przeterminowane leki, chemikalia czy baterie – tego wszystkiego w bezpieczny i odpowiedzialny ekologicznie sposób będziemy się mogli pozbyć już w kolejne dwie soboty. W częstochowskich dzielnicach – w wyznaczonych porach – pojawi się mobilny punkt zbierania odpadów, których nie wolno wyrzucać do zwykłych śmietników.  

Odpady problemowe to szczególny rodzaj odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska. Należy bezwzględnie pamiętać, że wrzucanie odpadów problemowych do odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla środowiska. Nie wolno mieszać odpadów problemowych z innymi odpadami.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px