Banner Top

Zmiany w opłatach zobowiązań

Od 1 stycznia weszły w życie nowe zasady zaliczania dokonywanych przez podatnika wpłat w przypadku posiadania zobowiązań z różnych tytułów.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa dokonaną wpłatę, bez względu na opis podatnika, należy zaliczyć zawsze na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku.

W przypadku braku opisu wpłaty lub nie posiadania zaległości podatkowej we wskazanym w opisie podatku – wpłatę zalicza się na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatnika.

Przykład
Podatnik posiada nieuregulowane raty podatku od nieruchomości za miesiące: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2020 roku oraz zaległą ratę podatku od środków transportowych za luty 2020 roku.

Dokonując wpłaty może wskazać jedynie rodzaj podatku, a organ podatkowy dokonuje zaliczenia wpłaty na najstarszą zaległość w tym podatku.

Jeżeli podatnik wskaże podatek od nieruchomości – „rata za miesiąc kwiecień 2020 r.”, to organ mimo to dokona zaliczenia na ratę za miesiąc styczeń 2020r, ponieważ jest to najstarsza zaległość.

Jeżeli podatnik nie wskaże na jaki podatek dokonuje wpłaty, też będzie to podatek od nieruchomości - zaległość za miesiąc styczeń 2020 roku.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px