Banner Top

Składanie wniosków do nagrody dla najzdolniejszych przełożone

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych będą przyjmowane w maju. Dokładny termin będzie podany w osobnym komunikacie.

Nagroda jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych wychowanek i wychowanków częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem artystycznych).

Jest przyznawana uczennicom i uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i które mają na koncie znaczące osiągnięcia – najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody.  

W ubiegłym roku nagrody otrzymały 82 osoby.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px