Banner Top

Plany instalacji przy ul. Dojazdowej – Urząd Miasta wyjaśnia

Plany dotyczące ul. Dojazdowej nie dotyczą spalarni, tylko instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. W postępowaniu administracyjnym związanym z potencjalną inwestycją najważniejsze opinie i decyzje należą do instytucji państwowych i władz marszałkowskich, a nie do władz miasta. Urząd Miasta apeluje o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych bądź nieprecyzyjnych informacji dotyczących planowanej inwestycji.    

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi planów inwestycyjnych przy ul. Dojazdowej 20, Urząd Miasta Częstochowy wyjaśnia:

• plany potencjalnego inwestora nie dotyczą spalarni, tylko instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF;

• planowana inwestycja nie jest w żadnej mierze przedsięwzięciem miejskim, nie jest też prawdą, że to władze miasta będą decydować o pozwoleniu na uruchomienie instalacji; ewentualne pozwolenie zintegrowane na działalność instalacji wydaje Marszałek Województwa Śląskiego;      

• opinie i uzgodnienia dotyczące oddziaływania instalacji na środowisko przedstawiają instytucje państwowe oraz władze marszałkowskie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (który w tym postępowaniu jest ustawowym organem ochrony środowiska), Marszałek Województwa Śląskiego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; należy zaznaczyć, że uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w tym postępowaniu jest wiążące dla wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

• sprawa jest na razie na etapie analizy złożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko; to Urząd Miasta na podstawie oceny własnej oraz opinii Sanepidu nałożył na firmę obowiązek sporządzenia takiego raportu (Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czyli instytucje państwowe, uznały, że takiej konieczności nie ma);

• na etapie analizy, uzupełnienia i opiniowania raportu do planów inwestycji będą mogli odnieść się także mieszkańcy, zgłaszając swoje uwagi i wnioski w 30-dniowym terminie wskazanym przez Urząd Miasta;  

• sama decyzja środowiskowa, nawet gdyby opinie instytucji państwowych były pozytywne i dawały podstawę do jej wydania, nie oznacza jeszcze zgody na funkcjonowanie instalacji; tak jak wspomniano o zintegrowanym pozwoleniu na działalność instalacji decyduje Marszałek Województwa; inwestor musi też wcześniej uzyskać warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę, a w przypadku ul. Dojazdowej 20 grunt, na którym miałaby powstać inwestycja, jest – zgodnie z księgą wieczystą - gruntem Skarbu Państwa.

Urząd Miasta apeluje do osób, których działania wzbudziły niepokój mieszkanek i mieszkańców okolic ul. Dojazdowej 20 o rzetelne przedstawianie problemu. Dotyczy to także informowania o kluczowym znaczeniu opinii i decyzji organów państwowych oraz Marszałka Województwa, w prowadzonym postępowaniu. Próby wskazywania miasta i prezydenta, jako strony decydującej o realizacji zamierzeń firmy planującej instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF, są nieuprawnione i świadczą o nieznajomości tematu lub próbie świadomego wprowadzania w błąd mieszkańców.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px