Banner Top

Od 2 marca elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Wydział Edukacji UM przypomina terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja dla nowych kandydatów rozpocznie się 2 marca w systemie elektronicznym, na razie rodzice obecnych już przedszkolaków potwierdzają jeszcze wolę kontynuacji posyłania dziecka do danego przedszkola w kolejnym roku szkolnym.           

Dlatego na razie nie można też precyzyjnie określić, ile miejsc w miejskich przedszkolach będzie czekać na nowych kandydatów (prawdopodobnie dostępnych będzie ok. 1,4 tysiąca miejsc). Łącznie mamy w przedszkolach ok. 5,5 tysiąca miejsc.

Rekrutacja jest prowadzona w trzech etapach.

I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 24 lutego 2020 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 2 marca do 16 marca 2020 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego UWAGA! SYSTEM ZOSTANIE URUCHOMIONY I UDOSTĘPNIONY DOPIERO W PONIEDZIAŁEK 2 MARCA 2020 O GODZ. 9 (wcześniej Wydział Edukacji oraz przedszkola przekażą oczywiście w osobnym komunikacie dokładny link do strony).

III ETAP
Postępowanie uzupełniające odbędzie się - pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego - w terminie 25 maja do 1 czerwca 2020 r.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełnią w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej, której otwarcie dla nowych kandydatów nastąpi 2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru - również w terminie do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i  po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 2 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.

Żadnego znaczenia nie ma kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego  tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Terminy naboru do przedszkoli - rok szkolny 2020/2021 i Kryteria rekrutacji do przedszkoli (ustawowe i samorządowe) do pobrania TUTAJ

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px