Banner Top

Nowe kamery miejskiego monitoringu na Północy i Tysiącleciu

Monitoring wizyjny – którego centrum znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej – został rozbudowany o kolejne 6 punktów kamerowych, które obejmą 26 nowych miejsc, tym razem w dzielnicach Północ i Tysiąclecie.

System miejskiego monitoringu stale się rozrasta. W ramach zadań Budżetu Obywatelskiego zainstalowano 6 nowych punktów kamerowych w dzielnicach Tysiąclecie i Północ. Dwa punkty zlokalizowane są przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z ul. Kiedrzyńską; Cztery kolejne – na terenie parku miejskiego w rejonie ul. Fieldorfa-Nila i ul. Pużaka. Obecnie system jest w fazie niezbędnych testów i kalibracji.

Rejon al. Armii Krajowej i ul. Kiedrzyńskiej objęto rejestracją wizyjną zgodnie z wnioskami osób głosujących w BO. Kamery będą monitorować sytuację na skrzyżowaniach oraz w obrębie przejść dla pieszych, a także na pobliskich przystankach autobusowych i tramwajowych. Z kolei w rejonie parku przy ulicach Fieldorfa-Nila i Pużaka dozorem objęto place zabaw i miejsca spacerowe. Monitoring ma pomóc przeciwdziałać aktom dewastacji zieleni, wyposażenia parku oraz zachowaniom uciążliwym dla mieszkańców. Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego będzie miało łącznie 26 nowych obrazów (miejsc) do obserwacji.  

Obecnie cały system składa się z 91 punktów kamerowych, które monitorują w sumie 123 miejsca – urządzenia na jednym słupie kamerowym mogą bowiem emitować nawet kilka obrazów.

W zeszłym roku miejski monitoring obchodził 10-lecie. Pracownicy Straży Miejskiej ujawnili dotychczas ponad 32 tys. zdarzeń wymagających interwencji różnych służb – w zdecydowanej większości strażników miejskich (ok. 27,5 tys. interwencji).

Kolejne kamery mają pojawić się m.in. w rejonie budowanej Promenady Śródmiejskiej.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px