Banner Top

Doświadczasz przemocy? Specjaliści czekają, żeby Ci pomóc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie  przypomina, że w jego strukturach działa sekcja, której zadaniem jest bezpłatna pomoc osobom borykającym się z problemem przemocy.

Okres wakacyjny to czas urlopów, zamknięcia szkół, warto jednak pamiętać, że z problemem przemocy spotykamy się niestety przez cały rok. Najważniejsze w sytuacji doświadczania przemocy jest przełamanie wstydu, strachu i udanie się po wsparcie. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w częstochowskim MOPS zapewnia fachową pomoc świadczoną przez certyfikowanych specjalistów.

Wśród zadań realizowanych przez sekcję są konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc. Komórka realizuje także procedurę „Niebieskie Karty”. Specjaliści prowadzą również krótkoterminową terapię zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc w rodzinie.

Gdzie można skorzystać z wymienionych form wsparcia?

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Kopernika 4, 42-217 Częstochowa
tel. 34 311 70 52 i 34 311 70 53

Czekają specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy socjalni doświadczeni w pracy z osobami borykającymi się z problemem przemocy. Pod tym samym adresem funkcjonuje także powołany i podlegający pod Prezydenta Miasta Częstochowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W naszym mieście dyżur pełnią również pracownicy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Infolinia: 34 366 31 21 (telefon czynny 24 godziny na dobę).

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
Obejmuje ona czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy ochrony zdrowia lub oświaty formularza „Niebieska Karta – A” – w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px