Banner Top

Co młody człowiek powinien wiedzieć o FASD?

To temat konferencji przeznaczonej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, realizowanej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, która 11 i 12 września odbędzie się w Urzędzie Miasta Częstochowy.

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) i FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) to różnorodne nieprawidłowości zachodzące w procesie rozwoju dziecka w okresie płodowym, będące następstwem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Charakteryzuje się fizycznym i umysłowym zaburzeniami wrodzonymi spowodowanymi piciem alkoholu przez ciężarną matkę.

Alkoholowy Zespół Płodowy jest chorobą nieuleczalną. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga wówczas specjalistycznej diagnozy oraz wsparcia medycznego i środowiskowego.

W trakcie konferencji, młodzież częstochowskich szkół średnich usłyszy o spektrum negatywnych skutków rozwojowych występujących u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży oraz wykład dotyczący wzmacniania realnego poczucia własnej wartości.

Program konferencji (taki sam dla obu dni, każdego dnia będą w niej uczestniczyć uczniowie różnych szkół)
– godz. 9:45 – 10:00 - rejestracja uczestników;
– godz. 10:00 – 10:15 - otwarcie konferencji - Prezydent Miasta Częstochowy;
– godz. 10:15 – 10:50 - „Uwierz w siebie, by nie potrzebować środków zastępczych!”, Karolina Rakocz - specjalista terapii uzależnień, kierownik Młodzieżowego Ośrodka Uzależnień, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej;
– godz. 10:50 – 11:30 - „Co młody człowiek powinien wiedzieć o FASD?”, Katarzyna Rozpondek - psycholog, terapeuta uzależnień, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
– godz. 11:30 – 11:50 - „Wieczne dziecko” - film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FASD;
– godz. 11:50 – 12:10 - dyskusja (pytania z sali);
– godz. 12:10 – 12:15 - zakończenie.

Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy i jest realizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, w zakresie podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw poświęconych problematyce uzależnień

Jej organizatorem jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px