Banner Top

Bezpłatna rehabilitacja pomoże w powrocie do pracy

Ekovita Sp. z o.o zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni. Kolejny projekt ułatwia m.in. dostęp do diagnostyki i profilaktyki. Oba są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dwóch projektach realizowanych przez Ekovitę Sp. z o.o. mogą wziąć udział kobiety (w wieku 50-59 lat) i mężczyźni (50-64 lat) aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia. Muszą też mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie.

Szczegóły poniżej oraz na stronie ekovita.net

Ekovita Sp. z o.o. prowadzi Centrum Rehabilitacji Ekovita przy ul. Klasztornej 23 w Częstochowie.
REJESTRACJA OGÓLNA:
- 34 506 50 89 wew 20
- 34 365 50 89 wew 20

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria:
• są mieszkańcem województwa Śląskiego;
• są w wieku: 50-59 lat (kobiety), 50-64 lata (mężczyźni);
• są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia;
• mają rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie, tj. ICD-10: Ml 5-M19, M47, M50, M51, M54

Cel główny projektu to przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 745 461,00 PLN. Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px