Banner Top

Akcja Masz Głos 2019

W całym kraju po raz kolejny rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Kto może wziąć udział w akcji?
Akcja Masz Głos jest otwarta na różnego rodzaju grupy, które chcą działać na rzecz pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu – niezależnie od tego, czy jest nim mała wieś, czy duże miasto.

Uczestnikami i uczestniczkami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp.) – z zaznaczeniem, że warunkiem uczestniczenia dla tych ostatnich jest to, że podejmowane przez nie w ramach akcji działania muszą wykraczać poza te instytucje. W akcji biorą zatem udział różne stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne, domy kultury, szkoły, biblioteki itd.

Udział w akcji jest bezpłatny.

Na czym polega akcja?
Uczestnicy i uczestniczki planują i realizują działania, wykorzystując możliwe formy dialogu pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi, aby doprowadzić do określonej zmiany w swoim otoczeniu, która poprawi życie mieszkanek i mieszkańców i/lub wzmocni w nich poczucie możliwości wpływania na decyzje dotyczące ich miejscowości.

Kluczowe w akcji Masz Głos jest wsparcie ze strony doświadczonych koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertek i ekspertów, którzy pomagają w planowaniu i realizacji działań. Ponadto uczestnicy i uczestniczki mają dostęp do materiałów edukacyjnych i promocyjnych, mogą brać udział w szkoleniach, poznawać i wymieć doświadczenia między sobą, a także otrzymać mikrogrant na swoje działania.

Zakres pomysłów realizowanych przez uczestników i uczestniczki akcji jest bardzo szeroki – od zmian w przestrzeni i infrastrukturze, przez dostosowywanie działania publicznych instytucji do potrzeb mieszkanek i mieszkańców, po ulepszanie zasad konsultacji społecznych czy budżetu obywatelskiego (więcej o przykładowych działaniach w ramach akcji możesz przeczytać tutaj). Działania opierane są o diagnozę potrzeb lokalnej społeczności oraz realizowane w taki sposób, by aktywizować i integrować mieszkanki i mieszkańców.

Szczegóły akcji dostępne są TUTAJ

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px