Banner Top

25 lat Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie obchodziło jubileusz 25 lat działalności. Podczas uroczystości zaprezentowano jego historię, pojawili się absolwenci i osoby związane z Centrum na przestrzeni lat.

Nie mogło zabraknąć piosenek i występów artystycznych przygotowanych przez podopiecznych i terapeutów, ponieważ muzykoterapia to jeden z ważnych elementów działalności ośrodka.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Z jego usług korzystają dzieci i młodzież z miasta. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci z niepełnosprawnościami, jak i wszystkich innych, które potrzebują wsparcia terapeutów i fizjoterapeutów. Pomoc oferowana jest także ich rodzinom.

W uroczystym jubileuszu dwudziestopięciolecia, oprócz podopiecznych Centrum i ich rodzin, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, a także instytucji i organizacji, które współpracują i wspierają ośrodek. Życzenia w imieniu władz miasta przekazał Zastępca Prezydenta Bartłomiej Sabat. Gratulacje złożył również m.in. poseł na Sejm RP Zdzisław Wolski.  

Jubileusz był okazją do przypomnienia historii Centrum.
- Idea powstania Ośrodka podyktowana była potrzebą stworzenia w Częstochowie miejsca, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzice znajdą fachową pomoc i wsparcie ze strony specjalistycznej kadry – podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS w Częstochowie. - Dziś, po 25 latach działalności Centrum, widzimy, że wraz ze wzrostem tych potrzeb zwiększano zakres działalności ośrodka tak, by profesjonalnie, i jak najpełniej, pomagać naszym podopiecznych oraz ich rodzicom i opiekunom.

- Ośrodek prowadzi nowoczesne terapie, wykorzystuje nowinki techniczne, zatrudnia fizjoterapeutów i pedagogów z wysokimi kwalifikacjami, którzy stale podnoszą kwalifikacje na kursach specjalistycznych – podkreśla Agnieszka Krzemińska kierująca Centrum od momentu jego powstania. - Zależy nam, by dzieci i młodzież otrzymywały tu wsparcie wykorzystujące nowoczesne i uznane metody. Prowadzimy między innymi rehabilitację w ortezie Dunag 02, stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, dogoterapię, arteterapię, terapię ręki,sensoplastykę, EEG Biofeedback, elementy integracji sensorycznej, bilateralnej, ortoptyki i wiele innych.

Centrum rozpoczęło działalność w listopadzie 1994 roku jako efekt wieloletnich starań rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie zrzeszonych w Stowarzyszeniu "RAZEM". W ramach powstającego Centrum uruchomiono Dom Dziennego Pobytu. Ze względu na trudne warunki lokalowe przyjęto początkowo dwanaścioro dzieci, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym, i rozpoczęto intensywną pracę rewalidacyjną w zakresie rehabilitacji usprawniającej, terapii manualnej, zajęciowej, muzykoterapii. Z czasem zwiększano liczbę podopiecznych, a także adaptowano i remontowano kolejne pomieszczenia. Obecnie z oferty poszczególnych działów Centrum korzysta około 150 dzieci. Łącznie, od początku działalności placówki z zajęć terapeutycznych skorzystało ponad 600 dzieci.

Więcej o Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie TUTAJ

cz.info.pl; źródło i foto: MOPS Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px