Banner Top

157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia, w związku z obchodami 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w Częstochowie odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1863 roku.

Tegoroczne uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.45 na cmentarzu św. Rocha, gdzie przedstawiciele władz miasta złożą kwiaty i zapalą znicze na mogiłach powstańców. O godzinie 11.00 w kaplicy na cmentarzu Kule odbędzie się Msza św. w intencji powstańców styczniowych.

Po nabożeństwie zgromadzeni przejdą pod grób uczestnika powstania, por. Józefa Ludwika Hunkiewicza, gdzie odbędzie się poświęcenie grobowca, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Uroczystość na Cmentarzu Kule odbędzie się z inicjatywy Związku Oficerów Rezerwy RP. W tegorocznych obchodach wezmą udział uczniowie częstochowskich szkół, w których są klasy mundurowe (ZST oraz ZDZ).

***
W czasie powstania styczniowego Częstochowa była terytorialnie związana z województwem kaliskim. Walki toczyły się wokół miasta; w samej Częstochowie natomiast powstańcy zabezpieczali dostawy broni i żywności. Do szpitala miejskiego im. Najświętszej Maryi Panny trafiali ranni. W podczęstochowskich Herbach zorganizowany był największy kanał przerzutu broni dla walczących. W zakup broni zaangażowany był m.in. Józef Ignacy Kraszewski; z kolei jego brat Krzysztof nadzorował jej przerzut przez granicę.

Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje. Konfiskowano majątki szlacheckie, nakładano wysokie kontrybucje, prowadzono intensywną rusyfikację. W Częstochowie, na dzisiejszym pl. Bohaterów Getta, wieszano jeńców polskich wziętych do niewoli m.in. w bitwie pod Kruszyną. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć łącznie ok. 700 osób, a na zesłanie – co najmniej 38 tysięcy.

O wydarzeniach z lat 1863-1864 przypominają pomniki upamiętniające walki, dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Częstochowie oraz mogiły uczestników powstania na okolicznych nekropoliach. W mogiłach spoczywają powstańcy – częstochowianie: Antoni Skowroński, Józef Chrzanowski, Sebastian Rogacz, Ksawery Wołowski, Antoni Chlewski.

cz.info.pl

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px