Wyjaśnienie Urzędu Miasta dotyczące terenu u zbiegu alei Armii Krajowej i ul. PCK

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi własności terenu u zbiegu alei Armii Krajowej i ul. PCK Urząd Miasta Częstochowy wyjaśnia:

- działki o powierzchni blisko 5,6 tys. m kw. stanowiące teren planowanej inwestycji są własnością inwestora, który nabył je od osób fizycznych; stanowiły więc one własność prywatną, mimo że znajdowały się za ogrodzeniem szpitala, którego organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski a nie Miasto Częstochowa;

- miasto dokonało jedynie na tym terenie zamiany dwóch małych pasów gruntów – działek o łącznej powierzchni 462 m kw. – jedną w celu niezbędnej regulacji stanu prawnego pasa drogowego przy ul. PCK, drugą w celu odzyskania działki leżącej na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych (która została zwrócona byłemu właścicielowi, gdyż była wywłaszczona pod drogę, która tam nie powstała);

- miasto w prowadzonym postępowaniu administracyjnym nie miało podstaw prawnych, aby nie wydać pozwolenia na budowę (decyzja z lutego 2023 r.) dla spółki planującej tam powstanie pawilonu handlowego o powierzchni zabudowy 2153 m kw. wraz z układem komunikacji wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

W ramach tego zagospodarowania inwestor został przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta zobowiązany do nasadzeń zastępczych, w łącznej liczbie ponad 170 nowych drzew ozdobnych, które stanowić będą rekompensatę za usuwane obecnie drzewa. Kontrolę nad prawidłowością procesu usuwania drzew w okresie lęgowym ptaków sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa