Ponad pół tysiąca firm z województwa śląskiego złożyło wnioski w konkursie ZUS na poprawę BHP

Pięć tysięcy wniosków od przedsiębiorców z całej Polski, w tym 586 wniosków z województwa śląskiego, stanęło do konkursu ZUS o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Do podziału jest 120 mln zł.

W tym roku termin na złożenie wniosku o dofinansowanie do działań poprawiających warunki BHP w firmach skończył się 27 marca. ZUS podsumował liczbę złożonych wniosków. Łącznie za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło ponad 5 tysięcy wniosków z całego kraju. To bardzo podobne dane jak w poprzednim roku, ale zdecydowanie więcej niż w 2022 r., kiedy to do konkursu zgłosiło się niespełna 4 tysiące firm. W tym roku najwięcej wniosków do konkursu wpłynęło z województwa wielkopolskiego (705), mazowieckiego (624) i śląskiego (586), najmniej z województwa lubuskiego (92) i świętokrzyskiego (145).

Konkurs nie dla każdego
- Nie każdy przedsiębiorca może wziąć udział w konkursie. Musi spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie. Jednym z istotnych warunków jest niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie może też zalegać z opłacaniem podatków, ani być w stanie upadłości, czy pod zarządem komisarycznym oraz w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. I co ważne, płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata. Zatem jeśli np. w ubiegłym roku firma otrzymała dofinansowanie z ZUS, w tym roku nie może wziąć udziału w konkursie – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Rekordowa pula do rozdania
Każdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż
300 tys. zł. ZUS przeznaczył na ten cel w tym roku 120 mln zł. Pieniądze pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

ZUS wspólnie z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wybiorą projekty, które poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa ZUS