„Biblioteka: książka, czas i przestrzeń”

O książkach, projektach i programach czytelniczych – tak było na XIX Forum Bibliotekarzy Województwa Ślaskiego w Katowicach. Wśród organizatorów instytucje z Częstochowy.

Tegorocznym tematem Forum była „Biblioteka: książka, czas i przestrzeń”. Spotkania odbyły się w formie zdalnej, a dotyczyły rozmów na temat modernizacji wyposażenia i przestrzeni bibliotecznej, kształtowania kompetencji i postaw czytelniczych, promocji książki i czytania, pracy zespołowej, sztucznej inteligencji i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach i projektach programu eTwinning.

Forum zgromadziło blisko 150 uczestników: pracowników bibliotek naukowych, pedagogicznych, publicznych, szkolnych, dyrektorów bibliotek, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń bibliotekarskich, badaczy i pasjonatów czytelnictwa, bibliotek i książek.

XIX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Częstochowy i Prezydenta Miasta Katowice, a także Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach. Forum zostało objęte także patronatem medialnym czasopism: „Głos Nauczycielski”, „Ogniskowiec. Pismo Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP”, „Poradnik Bibliotekarza” i „Biblioteka w Szkole”. Konferencja była wydarzeniem Programu eTwinning.

Organizatorami forum były instytucje z Częstochowy: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie i Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie przy współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Forum.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa