Banner Top

Miejsca noclegowe dla personelu medycznego

W wyniku wspólnych ustaleń Prezydenta Miasta Częstochowy i Przeora Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, pracownicy częstochowskich służb medycznych będą mogli nieodpłatnie korzystać z miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma.

- W trosce o bezpieczeństwo zarówno tych pracowników, jak i ich rodzin, ale także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, podjąłem starania mające na celu możliwość zakwaterowania poza miejscem zamieszkania personelu Miejskiego Szpitala Zespolonego, Stacji Pogotowia Ratunkowego i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – mówi prezydent Częstochowy. – Te osoby z uwagi na charakter swojej pracy, a więc także częsty kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie lub już zakażonymi koronawirusem, nie chcą wracać do domów w obawie o zdrowie i życie swoich najbliższych.

Konsultacje w sprawie budowy stacji ładowania przedłużone

Do 30 kwietnia można zgłaszać uwagi bądź propozycje zmian do projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Częstochowie. Termin zakończenia konsultacji wydłużono w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem.

Termin konsultacji zostaje wydłużony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568).

Dobro wraca z Tomkiem

To akcja charytatywna zainicjowana dla wsparcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Jej celem jest budowa specjalnych izolatek przeznaczonych dla osób zarażonych COVID 19.
 
Tomek Maszczyk pochodził z Częstochowy, był dziennikarzem. Tutaj pracował w Radiu Fiat, Radiu City, a później częstochowskim oddziale RMF. Ostatnio jego relacje z województwa śląskiego można było słyszeć na antenie Radia Zet. Miesiąc temu zmarł nagle podczas urlopu na Dominikanie… Był nie tylko znakomitym dziennikarzem, ale też człowiekiem wrażliwym społecznie, zawsze chętnym do pomocy. W walce z koronawirusem też na pewno nie byłby obojętny.

Częstochowa chce maseczek dla mieszkańców

Trwa akcja Maseczki dla Polski. Jej organizatorzy chcą wyprodukować 40 milionów materiałowych maseczek, które przez samorządy mają trafić do wszystkich Polaków. Już 26 marca Częstochowa złożyła zapotrzebowanie na takie produkty ochronne dla mieszkańców.
 
Jak informują organizatorzy akcji, maseczki ochronne na twarz dystrybuowane w ramach akcji „Maseczki dla Polski” są wielorazowego użytku i nie są wyrobem medycznym. Wspomagają ograniczenie kontaktu rąk z twarzą i rozprzestrzenianie się wydzielin wydychanego z ust czy nosa. Maseczki mogą ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia, nie zapewniają jednak pełnej ochrony przed drobnoustrojami i wirusami.

Remont ulicy Pułaskiego – autobusy pojadą objazdami

W związku z remontem ulicy Pułaskiego, od 3 do 5 kwietnia, autobusy kursujące w rejonie dworca PKP Stradom pojadą objazdami lub ich trasa zostanie skrócona. Zmiany dotyczą linii 14, 15, 16, 17, 23, 27 i 69.

Linie nr 14 i 17
- kier. BRZEZINY, KORKOWA, LISZKA DOLNA – od przystanku DWORZEC PKS (na ulicy Sobieskiego) przez Sobieskiego, Korczaka i Bohaterów Monte Cassino, przez przystanki: KORCZAKA, SŁOWACKIEGO i HOENE-WROŃSKIEGO.

Od 1 lipca nowe stawki za odbiór odpadów - przyczyny wzrostu kosztów systemu

Rada Miasta Częstochowy uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaczną obowiązywać od połowy roku. Kwoty te rosną w miastach i gminach w całym kraju. Powodem są zwiększające się koszty gospodarki odpadami, w tym z tytułu tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, która jest podnoszona przez Rząd, a także zderegulowany rynek odbioru i przetwarzania odpadów. Miasto - zgodnie z prawem - nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ale nie może też do niego dopłacać.

Obecnie stawki wynoszą ciągle 18 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 36 zł za niesegregowane. Nowa stawka uchwalona przez samorząd, która ma wejść od lipca 2020 r. to 29 zł od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymóg ustawowy  - zbieranie selektywne). Dodatkowo Rada Miasta określiła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami (jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny)  w wysokości 58 zł od osoby.

Apel o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP

Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP. Samorządowcy są zgodni, że ich przeprowadzenie wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa, to wielkie ryzyko dla życia i zdrowia mieszkańców.
 
- Sprzeciwiamy się organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w warunkach epidemii. Ich termin trzeba przesunąć. To powinna być decyzja ponad wszelkimi podziałami - mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.
 
Samorządowcy podkreślają, że sprzeciw wobec wyborów wynika wyłącznie z troski o mieszkańców wspólnot lokalnych. Nie chcą go wpisywać w spór polityczny prowadzony na poziomie centralnym.

Przypominamy zasady obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy

Wprowadzone przez Rząd RP od 1 kwietnia obostrzenia związane z epidemią nie zmieniają obowiązujących w okresie zagrożenia koronawirusem zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Załatwianie spraw opiera się na komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub pocztowej. Osoby, które – w sytuacjach wyjątkowych - chcą skorzystać z punktu kancelaryjnego lub punktów informacyjnych, powinny wcześniej skonsultować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z właściwym wydziałem UM.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px