Banner Top

Temat dnia

Pamięć o Katyniu

„Częstochowskie Dęby Pamięci” – akcja zapoczątkowana w ubiegłym roku jest i dziś symbolem pamięci o bolesnych wydarzeniach Katyńskich.  Na placu Katyńskim - miejscu w którym w roku ubiegłym posadzono Dęby Pamięci, Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak odprawił uroczystą mszę świętą polową w intencji pomordowanych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie.

Po jej zakończeniu na Placu wmurowano urny z ziemią z Katynia, Charkowa i Miednoje. Posadzono też kolejne dęby z tabliczkami upamiętniającymi ofiary zbrodni katyńskiej. Poświęcony został głaz z nazwą placu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30.

Pierwsze korki – pierwszy etap przebudowy Alei ruszył

Wszyscy przejeżdżający i przechodzący przez Plac Biegańskiego już widzą  - zaczyna się remont. Zaczynamy też brnąć w korkach. Na Śląskiej i Nowowiejskiego, a też na Kilińskiego i Dąbrowskiego samochody suną powoli zwłaszcza w godzinach szczytu.

W związku z rozpoczęciem prac zostaną zamknięte dla ruchu odcinki ulic wokół Placu Biegańskiego:
- od 23 marca do 30 maja – ul. Racławicka na odcinku od Dąbrowskiego do Kilińskiego, łącznik przed Ratuszem oraz ul. Szymanowskiego na odcinku od Śląskiej do Nowowiejskiego;
- od 28 do 31 marca – prawa strona jezdni ul. Śląskiej od ul. Szymanowskiego do Placu Biegańskiego.

Cały projekt pod nazwą  „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” jest projektem kluczowym a w swych założeniach przyjmuje za cel przekształcenie przestrzeni publicznej w centrum miasta w teren reprezentacyjny, posiadający wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne.

Na urzeczywistnienie tego planu Częstochowa otrzymała promesę  dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10 mln Euro. Projekt wpisuje się w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. – Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu. Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg.

Planowana inwestycja uwzględnia funkcję  Alei Najświętszej Maryi Panny jako ciągu komunikacyjnego, spacerowego i pasażu handlowego a także jej funkcję pielgrzymkową oraz miejsca, w którym są organizowane  imprezy masowe. Szczegółowe informacje o realizacji inwestycji na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie: www.mzd.czest.pl/

cz.info.pl

View the embedded image gallery online at:
http://www.cz.info.pl/temat-dnia2?start=1528#sigProIdc32e393d62

„Złota maska” dla Teatru im. A. Mickiewicza

Ogłoszono nominacje do Nagrody Artystycznej „Złota Maska" za rok 2010. Częstochowski Teatr otrzymał nominację w kategorii spektakl dla dzieci, z bajką „Trzy świnki” Roberta Dorosławskiego, którego premiera odbyła się 2 grudnia 2010 roku i tym samym znalazł się w gronie trzech teatrów nominowanych w tej kategorii:

Za wypalanie traw grozi 10 lat więzienia!

Jak co roku na wiosnę bezmyślni mieszkańcy gmin naszego regionu wypalają łąki i podpalają nieużytki. A że trawy po zimie są wysuszone – palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

12 lutego – Dzień Darwina, czyli Dzień Ewolucjonizmu

Dzień Darwina, ang. Darwin Day to święto obchodzone w wielu krajach mające na celu popularyzację teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego, stworzonej przez Karola Darwina. Obchodzone jest w rocznicę urodzin Darwina, 12 lutego.

Organizatorzy dni Darwina starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promując podejście interdyscyplinarne. Celem obchodów jest ukazanie znaczenia nauk przyrodniczych dla różnych dziedzin życia codziennego, dla zrozumienia procesów, w których wszyscy uczestniczymy. Przedstawienie informacji o życiu i dokonaniach Karola Darwina jest często okazją do dyskusji na temat miejsca i roli naukowca w społeczeństwie.

W Polsce obchody Dnia Darwina odbywają się na Uniwersytecie Śląskim i w Trójmieście, gdzie Urodziny Darwina organizuje Polskie Towarzystwo Genetyczne wraz z Sopockim Towarzystwem Naukowym. W propagowanie idei Dnia Darwina zaangażowane jest też Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów.

Dzień Darwina to święto ewolucjonizmu. Racjonaliści świętują oczywiście nie poprzez bicie pokłonów przed ołtarzem Darwina, lecz przez popularyzację nauki, darwinizmu i dorobku Ojca ewolucjonizmu. Racjonaliści stworzyli święto ewolucjonizmu po to, aby efektywniej docierać z ewolucjonizmem pod strzechy, aby skuteczniej przebijać się przez gruby mur przesądów i obojętności.

Teoria ewolucji stanowiła milowy krok na drodze do zrozumienia historii życia na Ziemi, do zrozumienia tajemnicy przekazywania informacji genetycznej i zmian dokonujących się w organizmach, na drodze do zrozumienia pochodzenia moralności, czy na drodze do rewolucji w medycynie. Świat po odkryciach Darwina jest tak samo radykalnie inny jak świat po odkryciach Kopernika.

W ramach Dnia Darwina Racjonaliści:

- Proszą naukowców, głównie biologów o komentarze dotyczące znaczenia darwinizmu dla współczesnej nauki i dla naszego życia.

- Podejmują sondaż wśród uczniów o tym, jak wygląda nauczanie ewolucjonizmu w ich szkołach.

- Wysyłają e-maile do ponad tysiąca szkół z informacją o tym, czym jest Dzień Darwina z apelem o to, aby szkoła podjęła wówczas kwestię ewolucjonizmu, licząc tym samym na reakcję i informację od uczniów i nauczycieli, których szkoły podjęły 12 lutego temat ewolucjonizmu.

- Patronują książkę „Ewolucjonizm” Burtona S. Guttmana — jest to wprowadzenie do ewolucji dla laików (wydawanej przez Centrum Kształcenia Akademickiego)

- Przygotowują e-kartki ewolucjonistyczne.

- Przygotowują informację (komunikat prasowy) dla polskich mediów o Dniu Darwina z apelem do podjęcia tematu ewolucjonizmu.

Program Dnia Darwina (Darwin Day ) ma na celu pogłębienie zrozumienia ewolucjonizmu oraz popularyzację życia i dzieła Karola Darwina, by przybliżyć nauki przyrodnicze społeczeństwu. Program stawia sobie następujące zadania:

- poprawić jakość nauczania oraz udostępniać zasoby edukacyjne nauczycielom;

- ułatwiać kontakty między społecznością naukową a resztą społeczeństwa;

- promować udział w badaniach naukowych i zainteresowanie naukami przyrodniczymi;

- przeciwdziałać szkodliwym skutkom powszechnej dezinformacji.

Skupia się on na dwóch głównych kategoriach działań:

- działalność oświatowa: całoroczna działalność oświatowa pod hasłem "Rozwijajmy świadomość" ("Evolving Awareness ");

- oddziaływanie społeczne: doroczne obchody na całym świecie organizowane z okazji Dnia Darwina — 12 lutego.

Program Dnia Darwina stara się zwiększyć liczebność uczestników obchodów Dnia Darwina oraz imprez odbywających się w rocznicę urodzin Karola Darwina (12 II) poprzez:

- zachęcanie organizacji, grup lokalnych i klubów studenckich do organizowania lub goszczenia imprez z okazji Dnia Darwina;

- zachęcanie szkół, klas, nauczycieli i uczniów do obchodzenia Dnia Darwina poprzez organizację specjalnych zajęć;

- zachęcanie naukowców i studentów do urządzania w lutym wystaw lub imprez wydziałowych z okazji Dnia Darwina;

- zachęcanie księgarń i bibliotek do urządzania w lutym wystaw z okazji Dnia Darwina;

- zachęcanie muzeów przyrodniczych, ośrodków naukowych, ogrodów zoologicznych, arboretów, i podobnych instytucji do upamiętniania Dnia Darwina okolicznościowymi wystawami;

- zachęcanie środków masowego przekazu do promowania Dnia Darwina na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym;

- zachęcanie klubów młodzieżowych, kafejek i innych miejsc, gdzie spotykają się ludzie do uczestniczenia w Dniu Darwina;

- zachęcanie do indywidualnego uczestnictwa w obchodach przez udział w imprezach i aktywne włączenie się do działalności oświatowej.

Program Dnia Darwina stara się szerzyć wiedzę o życiu i dokonaniach Karola Darwina, znaczeniu biologii ewolucyjnej dla naszego zrozumienia świata oraz fundamentalne znaczenie nauk ścisłych i przyrodniczych w naszej cywilizacji. Realizacji tego zamierzenia służy:

- ukazywanie życia i dorobku Karola Darwina, a także jego wpływu na świat (myśl ewolucyjna przed i po Darwinie, rozwój jego koncepcji na przestrzeni stuleci oraz spojrzenie na Darwina jako przykład miejsca i roli naukowca w społeczeństwie);

- ukazywanie życia i dorobku innych osób, takich jak Thomas Henry Huxley, zwany "psem łańcuchowym Darwina", oraz honorowanie badaczy, którzy rozwijali i rozwijają badania nad ewolucją;

- dostarczanie źródeł i materiałów do działalności popularyzatorskiej i oświatowej;

- obalanie mitów i dezinformacji rozpowszechnianych na temat Karola Darwina i ewolucjonizmu; walka z coraz aktywniejszymi dziś ruchami anty- i pseudonaukowymi.

Organizatorzy Dnia Darwina starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promując podejście interdyscyplinarne poprzez:

- "uczłowieczenie" nauk ścisłych i przyrodniczych poprzez ukazywanie ich zastosowań we wszelkich dziedzinach życia codziennego i procesach, w których wszyscy uczestniczymy;

- wspomaganie cudzych wysiłków na rzecz popularyzacji, obrony i udoskonalania nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych;

- ukazywanie i podkreślanie roli nauk ścisłych i przyrodniczych dla humanistyki i sztuki.

KB, cz.info.pl

 

Dziś Międzynarodowy Dzień Pizzy

Nie każdy z nas wie, że 9 lutego na całym świecie obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Pizzy. Mało jest chyba osób, które nie są amatorami tego prostego, ale jakże pysznego dania...

Dzień Pizzy (ang. International Pizza Day) to międzynarodowe święto pizzy, które jest częścią historii współczesnego świata. Pizza jest jedną z najlepiej rozpoznawanych na całym świecie potraw i jej dzień obchodzony jest corocznie w wielu krajach, w różnych terminach. Najczęściej pojawiającą się datą jest 9 lutego.

Historia Pizzy
Pochodzenie, uznawanej za typowo włoską potrawę, pizzy nie jest do końca jasne. Wiadomo, że ciasto chlebowe podobne do tego na pizzę jest jedną z najstarszych potraw i było wypiekane już w neolicie. Zapisy o dodatkach wzbogacających smak takiego ciasta są spotykane w czasach starożytnych. Na przykład plakous, wyrabiany już przez Starożytnych Greków, był chlebowym plackiem doprawianym ziołami, czosnkiem, cebulą. Zachowały się także przekazy, że perscy żołnierze króla Dariusza I Wielkiego (549-486 p.n.e) posilali się chlebowym plackiem z serem i innymi dodatkami. Pizzopodobne potrawy były znane i wyrabiane nie tylko w basenie Morza Śródziemnego. np. hinduska "Paratha", azjatycki "Naan", czy germański "Flammkuchen".

Pizza do XIXw. była typową potrawą biedoty i chłopów. Jednak w 1889 roku, królowa Włoch Małgorzata Sabaudzka (Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia ) zwiedzająca wraz z mężem Humbertem I swoje włości zapragnęła spróbować tej prostej potrawy. Smak pizzy tak ją uwiódł, że na swoim dworze zatrudniła kucharza Rafaelle Esposito, którego zadaniem było przygotowywanie pizzy dla królowej Małgorzaty. Podobno, najbardziej ulubioną pizzą Małgorzaty była przygotowana i nazwana na jej cześć pizza Margherita , w skład której wchodziły składniki w kolorach włoskiej flagi: mozarella (biały), pomidory (czerwony) i bazylia (zielony).

Rodzaje włoskiej Pizzy

Pizza Neapolitana (pizza neapolitańska) - ciasto na tą pizzę robione jest z włoskiej mąki pszennej (typ 0 lub 00 lub miks obu typów), drożdży neapolitańskich, soli i wody. Ciasto musi być wyrabiane ręcznie. Spód pizzy także musi być przygotowany ręcznie bez użycia wałka i nie może mieć więcej niż 3mm grubości. Pieczenie odbywać się musi w piecu opalanym drewnem, w temperaturze około 490 stopni celsjusza przez jedną, dwie minuty.
Standard Pizza Neapolitana dopuszcza jedynie dwa rodzaje topów:

- Marinara - pomidory, czosnek, oliwa, oregano (lub bazylia).

- Margherita - pomidory, mozzarella di bufala campana DOP (Denominazione di origine protetta) lub mozarella STG (Specialita tradizionale garantita), oregano (lub bazylia).

Pizza Romana - podobna do neapolitańskiej ale z reguły z warzywami (cebula, karczochy, cukinia, bakłażan, kapary ) i innymi składnikami np. grzyby.

Sicilian Pizza (pizza sycylijska) składniki tej pizzy zatopione są w cieście. W oryginalnej pizzy sycylijskiej nie ma sera.

Ciekawostki
- Największą pizzę zrobiono 8 grudnia 1990 roku w Johanesburgu (Afryka Południowa). Pizza ta miała średnicę 37,4 metra. Zużyto na nią 500 kg mąki, 800 kg sera i 900 kg sosu pomidorowego.
- 22 marca 2001 roku niejaki Bernard Jordan, pracownik Butler's Pizza, dostarczył pizzę z Cape Town (Afryka Południowa) do Sydnej w Australii. Dostawca przemierzył 11.042 km. Była to najdłuższa (a właściwie najodleglejsza) dostawa pizzy w historii.

 

KB, cz.info.pl

 

 

 

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Na nowotwór złośliwy może zachorować każdy, niezależnie od wieku, płci czy sytuacji materialnej. Co roku w Polsce na różne odmiany raka zapada około 120 tysięcy osób. Chorują ludzie młodzi i starsi, nawet dzieci, kobiety i mężczyźni, biedni i bogaci.

Zapałki to tylko zapałki...

Jedyna w Europie czynna zabytkowa, pochodząca z przełomu XIX i XX wieku zapałczarnia, mieszcząca się w Częstochowie, przy ul. Ogrodowej 68 wstrzymała pokazową produkcję, bo nie została wpisana na listę instytucji kulturalnych miasta, a przecież jest ona jedną z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim.

- Chcę, aby zapałczarnia stała się prawdziwą atrakcją turystyczną Częstochowy - mówi Eugeniusz Kałamarz, dyrektor częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego, który stara się o spotkanie z nowymi władzami miasta.

Trzy lata temu, na zlecenie ekipy prezydenta Tadeusza Wrony został przygotowany program przekształcenia zabytkowej części zapałczarni w instytucję kulturalną miasta. Ów plan kosztował 60 tys. zł. Dlaczego trafił do szuflady i nie może doczekać się realizacji?

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px