Banner Top

Czek Fundacji Auchan dla Hospicjum Ziemi Częstochowskiej

12 lipca na terenie sklepu Auchan Poczesna miało miejsce przekazanie symbolicznego czeku rozpoczynającego wspólny projekt Fundacji Auchan oraz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej p.t. „Zielona Książka”.

Inicjatywa ma na celu szerzenie profilaktyki żywieniowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wydanie publikacji z przepisami zdrowego żywienia, których autorami będą podopieczni Hospicjum oraz społeczność szkolna byłego Województwa Częstochowskiego.

Przejazd pod estakadą

Od 16 lipca możliwy będzie przejazd przez torowisko tramwajowe po stronie al. Pokoju pod estakadą rakowską. Na swoje trasy powrócą niektóre autobusy.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że ze względu na przywrócenie możliwości przejazdu na wprost wzdłuż estakady rakowskiej, od 16 lipca zostaje wznowiona obsługa przystanku ESTAKADA w kierunku centrum dla linii nr 10, 12, 20, 24, 31, 32, 34, 35 i 36.

Częstochowa przyjazna dla biznesu

Częstochowa znalazła się na czwartym miejscu – ex aequo z Bielskiem-Białą – w rankingu miast przyjaznych dla biznesu, przygotowanym przez redakcję Forbesa. Zajmuje też wysoką siódmą pozycję wśród najbardziej innowacyjnych miast w Polsce.

Twórcy zestawienia spostrzegli, że w naszym kraju jest 5-6 dużych i gospodarczo aktywnych aglomeracji oraz kilka mniejszych ośrodków wyróżniających się liczbą działających spółek. Wśród nich Częstochowa. W swojej kategorii – miast od 155 do 299 tys. mieszkańców - wyprzedziła m.in. Toruń, Olsztyn, Gliwice, Zabrze i Sosnowiec.

Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS

ZUS ostrzega swoich klientów przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych.

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje o błędnie opłaconych składkach.

Śląskie Gminy i Powiaty o wzroście opłat za odpady

Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego:

To nie dotyczy tylko naszej gminy
W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

Szybsze przyznawanie międzynarodowej emerytury

Miliony osób skorzystają z systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego. Ułatwi to współpracę między blisko 15 tys. instytucjami zabezpieczenia społecznego z 32 krajów.

Dotychczas przekazywanie informacji i dokumentów odbywało się głównie papierowo. Postępowania trwały nawet kilka miesięcy, w związku z czym znacznie wydłużało się ustalanie prawa do świadczeń dla osób, które pracowały w kilku krajach. Teraz cała procedura ulegnie skróceniu. ZUS, jako jedna z pierwszych instytucji z krajów unijnych, wdrożył nowy system.

Przetarg na odwodnienie dzielnicy Północ

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na budowę odwodnienia w dzielnicy Północ. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice - św. Brata Alberta, Hiacyntowej i Lawendowej. Oferty można składać do 22 lipca.

Przebudowa ul. św. Brata Alberta dotyczy odcinka o długości prawie 1324m. Prace obejmą m.in. budowę zjazdów, chodników, drogi dla rowerów, skrzyżowań i czterech peronów autobusowych z wiatami przystankowymi. Zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa z przyłączami, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny. W ramach inwestycji wykonawca przebuduje sieć wodociągową, przyłącza wody i kanalizację sanitarną,

Dlaczego powinniśmy przestawić się na transport elektryczny?

Kiedy spojrzymy na ulice miast, zobaczymy, że w większości samochodów podróżuje jedna lub maksymalnie dwie osoby. Dzieje się tak szczególnie w godzinach porannych, gdy wszyscy zmierzamy w różnych kierunkach do pracy.

Coraz większe natężenie ruchu pociąga za sobą rosnące ilości szkodliwych emisji. Ich ograniczenie jest konieczne, aby zwolnić postępujące zmiany klimatu. Kluczem do tego jest m.in. przestawienie się na zeroemisyjne samochody elektryczne.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px